top of page

2f: Orang-orang Kurang Berkeupayaan Pengenalan Orang Kurang Upaya (OKU) merangkumi 15% daripada penduduk Malaysia, tetapi komuniti OKU yang lebih luas termasuklah ahli keluarga, sekutu, sukarelawan dan profesional dalam perkhidmatan orang kurang upaya. Secara keseluruhannya, komuniti OKU merangkumi lebih 30% daripada jumlah penduduk. Ini adalah populasi yang cukup besar yang tidak boleh diabaikan. Mereka menghadapi halangan dan kesukaran dalam kehidupan seharian sebagai komuniti yang dilupakan atau diabaikan dalam dasar dan undang-undang. I: Hak perundangan Malaysia telah meratifikasi CRPD pada 2010 tetapi masih belum menyerahkan laporan awal yang perlu dibuat dua tahun selepas ratifikasi. Ratifikasi CPRD adalah penting kerana ia menyatakan komitmen moral dan politik yang jelas oleh Negara untuk menambahbaik kehidupan orang kurang upaya. Ini termasuk menyelaraskan Akta Orang Kurang Upaya 2008 sedia ada dengan CRPD, kerana terdapat kelemahan dan jurang yang ketara dalam undang-undang. 1. Harmonikan Akta Orang Kurang Upaya 2008 dengan CRPD untuk membetulkan sebarang percanggahan di dalam Akta itu. (Harapan OKU Law Reform Group & Association of Women Lawyers (AWL), Cadangan 2F-1)

  1. Sediakan pasukan petugas untuk meneliti perkara ini dan sertakan CSO yang mengusahakan pembaharuan undang-undang. Akta OKU perlu diperbaharui, khususnya dengan cara mengembangkan definisi, mewujudkan remedi dan memperkenalkan penalti yang berkaitan. Semua klausa penyingkiran juga mesti dimansuhkan, termasuk dan tidak terhad kepada Seksyen 41 dan 42 yang menghalang dan melindungi penjawat kerajaan dan awam daripada disaman apabila mereka mendakwa telah bertindak dengan suci hati.

  2. Pinda Perkara 8(2) Perlembagaan Persekutuan untuk melarang diskriminasi terhadap OKU.

61

iii. Ratifikasi Protokol Pilihan pada CRPD. 2. Tubuhkan Suruhanjaya Kurang Upaya yang bebas. (Harapan OKU Law Reform Group & AWL, Cadangan 2F-1) Suruhanjaya tersebut hendaklah mempunyai kuasa untuk:

  1. Mengarusperdanakan isu-isu berhubung kekurangan upaya;

  2. Menyiasat isu kekurangan upaya bagi pihak mereka, dan memberikan nasihat undang-undang kepada OKU;

  3. Memulakan siasatan rasmi ke atas kes berkaitan kekurangan upaya, dan memaksa mana-mana orang untuk hadir di hadapannya dan mengemukakan apa-apa dokumen yang berkaitan dengan penyiasatan itu;

  4. Memulakan tindakan bebas yang berkaitan dengan ketidakpatuhan Akta, dan campur tangan jika perlu dalam saman undang-undang berkaitan isu kekurangan upaya;

  5. Mengemukakan laporan tahunan kepada Parlimen untuk disemak dan dibahaskan. Laporan itu juga boleh berfungsi sebagai alat advokasi untuk membangkitkan isu berkaitan OKU;

  6. Menubuhkan tribunal untuk mengendalikan pelanggaran hak OKU;

  7. Mengkaji cara untuk mengukuhkan penyelarasan pelbagai sektor, pelbagai kementerian dan pelbagai peringkat untuk mengarusperdanakan kemasukan kekurangan upaya; dan

  8. menggembleng sumber manusia (dan bentuk lain) untuk menyokong, secara berterusan, untuk pemahaman awam, perkhidmatan awam dan sektor swasta tentang hak OKU.

II. Pekerjaan Usaha yang sistematik diperlukan bagi memastikan OKU menikmati kesaksamaan peluang dan pencegahan serta mengurangkan segala bentuk diskriminasi dalam urusan pekerjaan. 3. Beri lebih banyak latihan pekerjaan untuk kemahiran atas permintaan kepada OKU yang memenuhi keperluan berkembang pasaran buruh. (Harapan OKU Law Reform Group & AWL, Cadangan 2F-2) 62

Ini termasuk bimbingan khusus pekerjaan, dengan bimbingan berterusan untuk membantu OKU menggunakan kemahiran yang mereka perolehi dengan penuh berkesan dan memaksimumkan potensi mereka di tempat kerja. 4. Tingkatkan kesedaran, dengan insentif, untuk ketua-ketua jabatan dalam perkhidmatan awam untuk mengambil dan mengekalkan pekerja kurang upaya. (Law Reform Harapan OKU & AWL, Cadangan 2F-2; Rapelson Richard Hamit, Persatuan Anak Istimewa Sarawak (PERAIS), Cadangan 2F-3) Ini termasuk menyediakan kemudahan yang munasabah untuk keperluan OKU supaya calon yang layak yang sesuai boleh menikmati peluang pekerjaan yang sama semasa proses permohonan dan pengambilan pekerja, dan, jika berjaya dalam permohonan kerja mereka, menggunakan sepenuhnya kebolehan mereka di tempat kerja. 5. Perkenalkan dasar menyeluruh mengenai peningkatan kesedaran kemasukan orang kurang upaya, serta inisiatif kewangan dan percukaian untuk sektor swasta. (Harapan OKU Law Reform Group & AWL, Cadangan 2F-2) Ini adalah untuk menyokong peluang kerja bergaji untuk OKU, dan untuk mereka berjaya sebagai usahawan atau dalam pekerjaan gig. 63

Please fill in all the fields
Sorry You have alreadry submitted your data
Please fill in all the fields
download.jpg

justinleong

For a better and fairer electoral system and to eliminate cronyism, corruption and

Index
First Name
Last Name
Organisation
Submission Date
1
Chee Han
Lim
Agora Society
17/10/2022
1
Swee Lin
Loh
Individual
28/09/2022
2
Laura Sui San
Kho
Mental Health Association of Sarawak (MHAS)
28/06/2022
1
Laura Sui San
Kho
Mental Health Association of Sarawak (MHAS)
28/06/2022
1
Laura Sui San
Kho
Mental Health Association of Sarawak (MHAS)
28/06/2022
1
Laura Sui San
Kho
Mental Health Association of Sarawak (MHAS)
28/06/2022
1
Laura Sui San
Kho
Mental Health Association of Sarawak (MHAS)
28/06/2022
1
Mohd Asraf Sharafi
Mohd Azhar
Individual
25/06/2022
1
Chee Han
Lim
CSO Health Cluster / People's Health Forum
14/06/2022
bottom of page