top of page

Kekalkan kawasan pertanian yang menghasilkan makanan

By:

Tan Tean Chee

Affiliations:

Persatuan Pertanian Moden Chemor

Policy Code:

3l Agriculture

Problem Statement:

Pada masa ini lebih daripada 70% sayur-sayuran yang dihasilkan di Malaysia adalah ditanam oleh petani-petani kecil di atas tanah kerajaan yang terbiar. Tetapi secara beransuran kumpulan petani ini sedang diusir dan tanah yang mereka telah mengusahakan selama beberapa dekad dijual kepada pemaju perumahan dan tapak industri. Bukan sahja rezeki petani kecil yang terjejas tetapi jaminan makanan bagi rakyat (Food Security) juga dijejas.

Value(s) and Belief(s):

Jaminan makanan (food security) adalah satu isu yang amat penting memandangkan perubahan iklim yang sedang berlaku. Malaysia harus memperkasakan kapasiti petani tempatan mengeluarkan bahan makanan.

Keputusan berkaitan tanah dipusatkan di tangan Menteri Besar (MB) setiap Negeri. Sering kali keperluan dana untuk kegiatan politik mempengaruhi MB melupuskan tanah pertanian ke pihak pemaju dan keperluan rakyat jangka masa panjang diabaikan.

Proposal of Solution:

Pada masa ini lebih daripada 70% sayur-sayuran yang dihasilkan di Malaysia adalah ditanam oleh petani-petani kecil di atas tanah kerajaan yang terbiar. Tetapi secara beransuran kumpulan petani ini sedang diusir dan tanah yang mereka telah mengusahakan selama beberapa dekad dijual kepada pemaju perumahan dan tapak industri. Bukan sahja rezeki petani kecil yang terjejas tetapi jaminan makanan bagi rakyat (Food Security) juga dijejas.

Additional Information:

-

Translation

Isu dan Polisi Semasa:

Nilai-nilai dan Kepercayaan:

Penyelesaian:

Informasi Tambahan:

bottom of page