top of page

Indigenous People

OA Menentu Hala Tuju Sendiri

Oleh:

Gabungan:

Kod Dasar:

Tijah Yok Chopil

Jaringan Kampung Orang Asli Semenanjung Malaysia

2f1 Indigeneous People

1. Hak OA terhadap wilayah tanah adat OA hendaklah secepatnya diiktiraf dengan tidak memberi pelbagai alasan. Memandang kan kewujudan OA semenjak sebelum Malaysia terwujud lagi jadi ada lah sangat mustahil memberi alasan tidak memahami apa yg diperlukan atau dituntut oleh OA.
2. OA mempunyai adat budaya, kepercayaan dan amalan tradisinya tersendiri adun dan MP harus sedar dan akui perkara ini dan sebagai kerajaan mengiktiraf dan menghormati perkara ini dgn menghalang atau tidak membenarkan sebarang pengaruhi dari mana2 agensi yang akan membuatkan semua keunikan dan adat budaya serta kepercayaan OA ini akan hilang.
3. OA bukan minta dibelaskasihan tetap pihak yg menjadi kerajaan harus menghormati OA sebagai manusia dan rakyat yg juga mempunyai kebolehan berpikir, buat keputusan dan memilih apa yang lebih baik untuk diri kami.
4. Hak OA untuk mendapat pendidikan, kesihatan yang baik harus dihormati dan kerajaan harus memastikan semua keperluan berkenaan diambil perhatian.
5. Apa2 perkara berhubung pembangunan asas atau pembangunan ekonomi harus dibincang, dimaklum, dirunding dengan komuniti OA terlibat. Pemilihan wakil harus telus supaya wakil yg dipilih benar2 membawa suara OA.
6. Apa2 perlaksanaan pembangunan untuk OA harus libatkan OA setempat supaya mereka tahu semua proses perlaksanaan ini supaya OA tahu kos yg diguna-pakai oleh pelaksana dan keberkesanan projek kepada komuniti sekali gus ketelusan dalam penggunaan kos. Sebab OA sudah penat nama dipergunakan tetapi projek gagal dan akhir nya OA yg disalahkan.
7. OA mahu menentukan hala tuju sendiri pihak kerajaan hanya perlu membantu bukan membuat keputusan untuk OA.
8. Penentuan dalam pemilihan kepimpinan OA terutama dalam komuniti OA hendaklah dipilihan dan ditentukan oleh OA sendiri tidak mahu masuk campur dan tekanan dari mana- mana pihak.
9. Selagi isu pengiktirafan tanah tidak diutamakan dan diselesaikan maka permasalah OA tidak akan selesai.
10. Semua pencerobohan atau pembangunan kerajaan atau mana2 pihak luar yg bertindih atau libatkan tanah wilayah OA hendak lah dibatalkan dikeluarkan.
11. Hormati OA sebagai OA negara ini yang sudah terlalu banyak berkorban dengan membiarkan smua pihak mendiami tanah air ini dengan bebas, damai dan sejahtera selama ini.
12. Akta APA 1954 harus diperbaharui (reform), satu memorandum telah pun disiapkan oleh Bar Council dan NGO-NGO Orang Asli

To use human rights impact assessment to replace environmental impact assessment system

Oleh:

Gabungan:

Kod Dasar:

Ng Yap Hwa

Teoh Beng Hock Trust for Democracy

2f1 Indigeneous People

To ensure public, private and government-linked corporations adhere to human rights standards and employ human rights impact assessment prior to approving any development projects of all scales, especially those on the mega spectrum.

bottom of page