top of page

Endors Manifesto Rakyat
Mengikut Polisi!

1: Identiti Budaya & Keharmonian Agama

2a: Kebebasan Berekspresi

2b: Hak Asasi Manusia

2c: Wanita

2d: Belia

2e: Kanak-Kanak

2f: Orang-orang Kurang Berkeupayaan

2g1: Orang Asli

2g2: Pekerja Migran


2g3: Individu tanpa Dokumen

2g4: Pelarian & Pencari Suaka

2g5: Gender

2h1: Sabah

2h2: Sarawak

3a: Pembaharuan Pilihan Raya

3b: Pembaharuan Parlimen

3c: Pembaharuan Badan Kehakiman

3d: Anti-rasuah

3e: Keadilan Ekonomi

3f: Pendidikan

3g: Demokrasi Tempatan

3h: Buruh

3i: Kesihatan

3j: Alam Sekitar

3k: Pengangkutan

3l: Pertanian

bottom of page